Gros

Hoofdtelwoord

Een gros stelt een bepaalde hoeveelheid van iets voor. Daarom wordt het wel gezien als een hoofdtelwoord.

een gros eireren 12x12Een gros is 144 stuks en staat gelijk aan 12 dozijn. Wanneer je het stuk over een dozijn gelezen hebt, kun je dus zeggen: "een gros is een dozijn dozijnen".

Onbepaald telwoord

In het spraakgebruik wordt gros ook gebruikt als een onbepaald telwoord. Wanneer we zeggen "Het gros van de bevolking." wordt de meerderheid van de bevolking bedoeld.

Als onbepaald telwoord staat het gros dus voor:

  • Het grootste aantal/gedeelte
  • het merendeel

Deel via :

Door: