Hectare

Oppervlaktemaat

Een hectare is oppervlaktemaat.

  • De hectare is 100 bij 100 meter (100m × 100 m = 10 000 m²)
  • Wordt afgekort als ha
  • Afkorting van hecto-are ofwel 100 aren (Eén are is 10 bij 10 meter = 100 m²)
  • In een vierkante kilometer gaan 100 hectare ( 1miljoen m²)

Sinds de invoering van het metriek stelsel in 1816 spreken we van de hectare en de are. Vóór 1816 waren de bunder en morgen (ongeveer gelijk aan een hectare) de gangbare termen, Deze werden berekend op basis van  andere oude lengtematen zoals: een el, een voet, een roede, een duim. Het grote probleem daarmee was dat deze maten verschilden van plaats tot plaats en van gebied tot gebied. Nu gebruiken we deze maten alleen nog in lokale spreektaal en spreekwoorden en gezegden.

Jezelf de grootte van een hectare voorstellen

hecate-als-voetbalveldVaak wordt een hectare vaak vergeleken met de grootte van een voetbalveld om de grootte voor mensen inzichtelijk te maken. Mensen denken dat een voetbalveld 100 bij 50 meter is. 1 ha = 2 voetbalvelden wordt dan ook  meestal als 'formule' gebruikt. Echter één voetbalveld is een stuk kleiner dan een hectare en twee voetbalvelden is een stuk groter dan één hectare.

De richtlijnen voor een voetbalveld zijn volgens de KNVB:

  • 100 tot 105 meter lang
  • 64 tot 68 meter breed

Een voetbalveld is dus tussen 6400 m² en 7140 m² (gemiddeld 6770 m²). Dus:

  • één voetbalveld = 0.677 ha
  • twee voetbalvelden zijn 1.354 ha

 

 

 

 

Deel via :

Door: