Mud

Wat is een mud

Een mud is een oude inhoudsmaat, maar wordt vaak verward met een gewichtseenheid. Dit komt doordat het meestal een bepaald (bulk) product betreft zoals kolen, aardappelen, enz. Hierbij wordt dan meestal het gewicht bedoeld. In 1820, bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in werd een mud gelijkgesteld aan 100 liter. Dus wanneer men het gewicht bedoelt bij bijvoorbeeld aardappelen, bedoelt men eigenlijk hoeveel weegt 100liter aardappelen. Dus een mud aardappelen weegt (ongeveer) 70 kg.

Nog lastiger

Voor 1820 verschilde de inhoud van een mud per plaats, per tijd en per product. Toen in 1820 in Nederland het metriek stelsel werd ingevoerd werd één mud gelijkgesteld aan 100 liter. Bij invoering van de IJkwet in 1937 werd het mud officieel afgeschaft. Ik het spraakgebruik is het blijven bestaan al wordt steeds minder gebruikt.

Deel via :

Door: